word wijs!

Samen met Michelle van de opleiding Trend Research & Concept Creation in Lifestyle aan Fontys Academy for Creative Industries Tilburg heb ik gewerkt aan een concept speciaal geprogrammeerd voor scholen

WorldWise is een platform waar (hoogbegaafde) leerlingen uit het voortget onderwijs contextrijk kunnen leren. Voor dit platform heb ik mee geholpen aan alle vormgeving en oplossingen op de uitdagingen van het Implementatieplan.

CLIENT: Michelle de Bresser

Experience the future

Organisaties melden maatschappelijk vraagstukken aan op een online platform. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen zich inschrijven op deze vraagstukken. Er wordt een match gemaakt tussen leerling en organisatie. De leerling wordt gekoppeld aan een buddy binnen de organisatie waarna de leerling gedurende een periode samen en individueel aan dit vraagstuk werkt. Zo is er ook de mogelijkheid om met een organisatie mee te lopen en/of te werken.

Dit allemaal had een vormgeving, handleiding en zelfs een prototype website nodig, hierbij heb ik Michelle mogen helpen met mijn uitingen!

Blij onderwijs

Met als eindresultaat dat Michelle super blij is met dit geslaagde project, hebben we samen veel stappen gezet richting beter onderwijs en een nog beter bewustzijn!

Van latent naar talent!

Literally powered by Sem.

3.0

Drop een mail:​

Drop een mail:​